projekt konkursowy na przedszkole 6 oddziałowe w izabelinie

| projekt arch. marta żurek, arch. mikołaj kołacz, arch. krzysztof pęszkal, arch. paulina zielińska, arch.kraj. robert nowicki | 2005 |