Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy ds. BHP

.

Oferujemy uzgodnienia dokumentacji projektowych z branży architektonicznej, instalacyjnej i technologicznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres uzgodnień to kategoria 1.0 zgodnie z rozporządzeniem   Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmująca obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego, małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne.

Oferujemy również konsultacje lub sprawdzanie dokumentacji na etapie projektowania w zakresie BHP.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.