centrum konferencyjne w nowej odsłonie

| projekt: arch. marta żurek | 2013 |
|fot: jan karol gołębiewski | www.jankarol.com |